Ostatnie wpisy

Dlaczego segregacja odpadów jest tak ważna

   25/10/2019
Dlaczego segregacja odpadów jest tak ważna

Niewątpliwie większość ludzi ma już dziś świadomość tego, iż globalne ocieplenie jest procesem, który dzieje się na naszych oczach. By móc mu przeciwdziałać, powinniśmy zadbać przede wszystkim o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. A branżą, która szczególnie mocno jest za to odpowiedzialna jest ta, która odpowiada za produkcję i wykorzystanie tworzyw sztucznych.

 

Dlaczego tworzywa sztuczne są szkodliwe w dłuższej perspektywie?

   

Otóż powstają one w zdecydowanej większości z ropy naftowej lub gazu ziemnego, które następnie poddawane są procesowi rafinacji i wzbogacaniu o różne dodatki. Tworzywa sztuczne (zwane popularnie plastikiem) są jednocześnie tanie i wytrzymałe, bardzo łatwo daje się z nich stworzyć przedmioty o dowolnych kształtach, a w zależności od zastosowanych dodatków, mogą mieć pożądane właściwości. Tym samym mają one niesłychanie dużo wszelakich zastosowań, chociażby od koralików po części samolotów czy statków kosmicznych.

    

Przez wielorakość zastosowań, niską cenę wytworzenia, stały się one nieodłączną częścią gospodarki, a ich produkcja wręcz eksplodowała. Poniższa tabela pokazuje jak gwałtownie przyrasta wielkość produkcji tworzyw sztucznych na świecie, przy czym jeszcze 100 lat temu w ogóle nie były one znane człowiekowi.

Rok

Produkcja tworzyw sztucznych w mln ton na świecie
(w zaokrągleniu do mln ton)

1950 2
1960 6
1970 42
1980 75
1990 125
2000 225
2010 300
2015 400

    

      

Jak widać z powyższego, produkcja tworzyw sztucznych rośnie wręcz w błyskawicznym tempie, przekraczając 400 mln ton w 2015 roku. Co ciekawe, największy udział w globalnej wielkości ma produkcja tworzyw wykorzystywanych jako opakowania jednorazowe.

   

Gdy człowiek rozpoczynał swą przygodę ze sztucznymi tworzywami, nie zastanawiano się nad długoterminowymi konsekwencjami, które teraz coraz mocniej dostrzegamy. Choćby jego trwałość, która w przypadku jednorazowego wykorzystywania staje się wręcz przekleństwem. Przecież plastikowa butelka po wodzie mineralnej może nie ulec rozkładowi przez kilkaset lat.

     

A jakie jest oddziaływanie plastiku na środowisko?

 

Okazało się więc, iż produkując rzeczy trwałe, a jednocześnie jednorazowe i bez wartości rynkowej, doprowadziliśmy do sytuacji, iż po prostu akumulują się one w naszym naturalnym środowisku. Co też niezwykle istotne, plastik nie znika tak po prostu ze środowiska, lecz stopniowo zamienia się w mikroplastik, który powoduje chaos w łańcuchu pokarmowym. Trafia on bowiem do planktonu, następnie zjadają go ryby i inne zwierzęta, które z kolei są zjadane przez człowieka. Szacuje się, iż każdy człowiek spożywa co najmniej kilkadziesiąt tysięcy cząsteczek mikroplastiku rocznie.

   

Pomijając już fakt zaśmiecania naszego środowiska, niezwykle ważny jest też aspekt wpływu produkcji i utylizacji plastiku na zmiany klimatu. Otóż na każdym etapie cyklu życia plastiku następuje duża emisja gazów cieplarnianych, tak szkodliwych w kontekście zmian klimatycznych. Zatem bez podjęcia radykalnych działań w tym zakresie, nie dość, że doprowadzimy do coraz większego zaśmiecenia środowiska naturalnego, to jeszcze odczujemy bardzo negatywne skutki zmian klimatycznych.

    

                                                    Wpływ człowieka na ocieplenie klimatu

    

Jakie zatem działania należałoby podjąć, by zacząć się temu przeciwstawiać?

    

Oczywiście można w tym miejscu powiedzieć, iż jest to kwestia globalna, polityka gospodarcza na którą nie mamy wpływu, czy też sprawa, która nas nie dotyczy. Otóż tak twierdzić nam nie wolno, a każdy człowiek może przyczynić się do odwrócenia tych niekorzystnych zjawisk, zmieniając swe przyzwyczajenia.

Przede wszystkim powinniśmy zmniejszyć bądź wyeliminować z naszego życia opakowania jednorazowe, jak i obowiązkowo segregować wyrzucane przez nas śmieci. O ile to pierwsze jest kwestią wewnętrznych przekonań, wynikających z odpowiedniej edukacji, o tyle to drugie wręcz obowiązkiem każdego człowieka.

     

Segregacja odpadów powinna być prowadzona na bieżąco przez każdego. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wychować młode pokolenie, które będzie to robić wręcz automatycznie. Dla niego kosze do segregacji, czy też pojemniki do segregacji i właściwe korzystanie z nich nie będą czymś nowym, tylko podstawowym elementem życia codziennego.

     

By to jednak nastąpiło musimy sami już dziś właściwie wykorzystywać pojemniki na odpady segregowane, dając innym dobry przykład. Warto w tym miejscu dokładnie przeanalizować nowe zasady segregacji śmieci, by znać odpowiedź na pytanie jak segregować odpady.

   

    

                                                  

       

      

Oczywiście poza wiedzą na temat zasad segregacji odpadów, powinniśmy się również zaopatrzyć w tak elementarne rzeczy, jak worki na śmieci, czy też odpowiedni stojak na worki do segregacji śmieci. Wszystko po to, by segregacja odpadów weszła na stałe do naszego codziennego życia. A jeśli każdy człowiek podejmie działania w tym zakresie, to istnieje realna szansa na to, by zacząć skutecznie przeciwdziałać złym tendencjom ogólnoświatowym.

 

 

Mogą Cię zainteresować

 

Trzykomorowy kosz do segregacji odpadów 3 x 15 litrów Merida

Stojak na worki do segregacji śmieci

3 x 120 litrów

Zestaw koszy do segregacji odpadów

3x60 litrów Merida
Trzykomorowy kosz do segregacji śmieci Stojak na worki do segregacji śmieci Zestaw trzech koszy do segregacji odpadów

   

  
  

   

Udostępnij:

Comments

Log in or register to post comments